Mondelēz International coraz bliżej celów zrównoważonego rozwoju na 2025 r.

Producenci

Mondelēz International coraz bliżej celów zrównoważonego rozwoju na 2025 r.

W raporcie „Snacking Made Right” Mondelēz International podkreśla, w jaki sposób kompleksowe podejście firmy do kwestii środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. ESG ) przyczynia się do jej postępów w realizacji ambitnych celów na rok 2025 i tworzy długoterminowe korzyści dla firmy i jej interesariuszy.

Jak podkreśla Marcin Dobrock, Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie: – W dzisiejszych czasach bycie globalnym liderem wiąże się z dużą odpowiedzialnością: wobec środowiska, naszych klientów, partnerów biznesowych oraz lokalnych społeczności – szczególnie tam, gdzie zlokalizowane są nasze zakłady produkcyjne. Dlatego tak istotne jest właściwe zrozumienie potrzeb, podejmowanie dopasowanych działań oraz ciągła edukacja rynku w zakresie społecznej odpowiedzialności. Jest to istotna część strategii Mondelez na całym świecie, dlatego cieszę się, że Polska realizuje kluczowe międzynarodowe programy firmy oraz może pochwalić się własnymi, także lokalnymi inicjatywami w tym zakresie.

Mondelez Polska wspiera realizację globalnych celów zrównoważonego rozwoju firmy i stale poszerza zakres swoich inicjatyw, związanych m.in. ze świadomym spożywaniem przekąsek oraz troską o środowisko i społeczności lokalne. Do wytwarzanych w Polsce produktów marki Milka stosowane jest kakao ze sprawdzonych upraw objętych programem Cocoa Life, a zboża używane do produkcji ciastek takich marek jak Delicje, Lubisie, Ciastka Milka i San pochodzą z programu zrównoważonego rolnictwa Harmony. Jedną z flagowych inicjatyw branżowych, do których należy Mondelez Polska, jest Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego. Ponadto polski oddział firmy aktywnie angażuje się we wspieranie lokalnych społeczności. Jest m.in. sponsorem programu „Trzymaj formę” oraz stale współpracuje z lokalnymi domami dziecka, świetlicami środowiskowymi i centrami wolontariatu.

Nieustanne wysiłki Mondelēz International, producenta takich marek jak Milka, Oreo, belVita, Delicje, Prince Polo czy Halls, na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian na świecie przynoszą znaczące rezultaty. Firma od lat realizuje odpowiedzialne społecznie inicjatywy, które przyczyniają się m.in. do udoskonalenia programów zrównoważonego zaopatrzenia, znaczącej redukcji odpadów i emisji CO2 oraz wywierania pozytywnego wpływu na lokalne społeczności. Raport „Snacking Mada Right” przedstawia najważniejsze osiągnięcia firmy w 2020 roku, do których należą:

– Surowce pozyskiwane w sposób zrównoważony:

 • 68% ziaren kakaowca wykorzystanych w produkcji czekolady, Mondelez pozyskuje w sposób zrównoważony w ramach programu Cocoa Life.
 • 98% oleju palmowego firma pozyskuje od dostawców objętych planem zrównoważonego pozyskiwania oleju palmowego.

– Wpływ na środowisko:

 • Firma ograniczyła emisję CO2 z działalności produkcyjnej o ponad 20%, co stanowi przekroczenie założonego celu o 15%.
 • Mondelez zmniejszył zużycie wody o ponad 30%, co stanowi przekroczenie założonego celu o 10%.
 • Firma zmniejszyła ilość odpadów powstających przy produkcji o ponad 30%, co stanowi przekroczenie założonego celu o 20%.

­– Innowacje w zakresie opakowań:

 • 94% stosowanych obecnie przez Mondelez opakowań nadaje się do recyklingu.

– Troska o zdrowie konsumenta:

 • 16% przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży przekąsek umożliwiających kontrolę wielkości porcji.

– Wsparcie społeczności lokalnych:

 • Mondelez stworzył platformę inwestycyjną „Sustainable Futures” finansującą innowacje i partnerstwa, które pozwolą na stworzenie długoterminowych rozwiązań w zakresie m.in. przeciwdziałania zmianom klimatycznym, czy eliminacji odpadów z plastiku.
 • Firma przekazała ponad 30 mln dolarów na działania pomocowe związane z wirusem COVID-19 na całym świecie, w tym ostatnio 2 mln dolarów na wsparcie walki z pandemią w Indiach.

Przyspieszanie działań na rzecz różnorodności, równości i otwartości

Mondelēz International podejmuje także dodatkowe zobowiązania w kwestii różnorodności, równości i otwartości oraz usprawnia przekazywanie informacji na temat postępów w tym zakresie. W 2020 r. firma ogłosiła ambitne plany, w tym przeznaczenie 1 mld dolarów rocznie na rzecz firm prowadzonych przez kobiety i przedstawicieli mniejszości, podwojenie w USA liczby czarnoskórych pracowników w kadrze kierowniczej do 2024 r., a także powołanie funkcji dyrektora odpowiedzialnego za kwestie włączania i różnorodności (Chief Diversity & Inclusion Officer).

Flagowy raport Mondelēz International „Snacking Made Right” potwierdza również cele środowiskowe firmy na rok 2025, w tym:

– Kakao

 • 100% ziaren kakaowca wykorzystywanych do produktów czekoladowych będzie pochodziła z flagowego programu Cocoa Life.

– CO2

 • Firma wyznaczyła cel ograniczenia całkowitej emisji CO2 o 10%.

– Opakowania

 • 100% opakowań Mondelez będzie nadawać się do recyklingu i będzie odpowiednio oznakowane.
 • Firma stawia na redukcję o 25% wykorzystania tworzyw sztucznych.