Mniejsza produkcja przetworów warzywnych w Polsce

Aktualności

Mniejsza produkcja przetworów warzywnych w Polsce

Według danych GUS, krajowa produkcja mrożonych warzyw w dużych przedsiębiorstwach, od lipca 2018 r. do października 2018 r. zmniejszyła się łącznie o 20%, a marynat warzywnych o 33% rok do roku, czyli bardziej niż wskazywałyby na to zmiany po stronie produkcji surowca.

Wyniki te mogą w dużej mierze odzwierciedlać jak wyglądać będzie produkcja w całym sezonie 2018/19, gdyż zwykle w tym okresie produkuje się blisko połowę mrożonych warzyw. Według wrześniowego szacunku GUS tegoroczna produkcja warzyw gruntowych w Polsce zmniejszyła się o 9% rok do roku, co może sugerować większe dostawy na rynek warzyw świeżych niż do przetwórstwa. Taka sytuacja widoczna może być w przypadku cebuli. Potwierdza to wzrost eksportu cebuli świeżej w 3. kwartale 2018 r.

Mniejsza produkcja przekłada się na wzrost cen mrożonych warzyw. Największy wzrost odnotowano przypadku cebuli, której udział w strukturze krajowej produkcji mrożonek warzywnych jest istotny. Według IEG Vu mrożona cebula z Polski pod koniec listopada była 2-krotnie droższa niż przed rokiem (0,73 EUR/kg) i najdroższa od co najmniej 7 lat. Ceny wspiera również mniejsza produkcja w całej UE. PROFEL (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórstwa Owoców i Warzyw), które ocenia tegoroczne zbiory warzyw w UE jako najgorsze dla przetwórstwa w ostatnich 40 latach.

Źródło: Agro Nawigator PKO BP

Foto: Pixabay