Mlekpol z tytułem Ekoinwestor 2023 w Przemyśle Spożywczym

Producenci

Mlekpol z tytułem Ekoinwestor 2023 w Przemyśle Spożywczym

18 października 2023

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol otrzymała tytuł Ekoinwestora 2023 w Przemyśle Spożywczym za budowę biogazowni przy zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali Polskiego Kongresu Serowarskiego.

Biogazownia w Grajewie jest pierwszym tego typu obiektem w zakładach przetwórczych Mlekpolu. Inwestycja obejmowała budowę reaktora fermentacji beztlenowej, a także układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 1,2 MW oraz mocy cieplnej 1,3 MW. Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, uruchomiona została suszarnia osadu.

Efekty ekologiczne inwestycji obejmują produkcję biogazu oraz produkcję zielonej energii elektrycznej i zielonej energii cieplnej z osadów i odpadów powstających w zakładowej oczyszczalni oraz w procesach przetwórczych mleka. Kosztowna utylizacja została zastąpiona produkcją wartościowego nawozu.  Zmniejszyła się ponadto emisja do atmosfery dwutlenku węgla.

– Dynamiczny rozwój branży mleczarskiej wymaga dostosowywania istniejących oczyszczalni przyzakładowych do zwiększonego poziomu przetwórstwa mleka i ilości powstających w jego rezultacie odpadów. Stąd nasza decyzja o budowie biogazowni, która jest elementem jednego z filarów strategii energetycznej Mlekpolu – to znaczy produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Podobne inwestycje planowane są też w kolejnych zakładach przetwórczych – tłumaczy Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol, który w imieniu Spółdzielni odebrał nagrodę Ekoinwestora 2023.

Uroczyste przyznanie tytułów odbyło się 10 października 2023 r. podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo BikoTech, a patronami honorowymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem tej inicjatywy jest m.in. podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego oraz promowanie technologii ograniczających negatywne oddziaływanie przemysłu na środowisko.

źródło: SM Mlekpol
Oprac.: Klaudia Walkowiak