Mistrz Województwa Łódzkiego w Konkursie AgroLiga 2021

Producenci

Mistrz Województwa Łódzkiego w Konkursie AgroLiga 2021

Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu uczestniczyła w Konkursach organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa – Oddziałem Terenowym w Łodzi.

W niedzielę 5 września Spółdzielnia Dostawców Mleka z Wielunia została laureatem i odebrała tytuł Mistrz Województwa Łódzkiego w Konkursie AgroLiga 2021 w kategorii firmy. Spółdzielnia z Wielunia będzie reprezentować województwo Łódzkie na szczeblu krajowym.

Konkurs AgroLiga jest organizowany od 1993 roku i ma na celu wyłanianie, honorowanie i nobilitowanie polskich rolników oraz agrofirm. Laureaci konkursu, zarówno szczebla krajowego, jak i wojewódzkiego, stają się symbolem przedsiębiorczości i gospodarności w polskim rolnictwie oraz agrobiznesie.

Konkurs AgroLiga pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Wojewódzki etap konkursu organizowany jest przez wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, natomiast etap krajowy przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS.

W czerwcu 2022 r. podczas Gali AgroLigi w Warszawie poznamy miejsca Mistrzów Województwa Łódzkiego w konkursie.

Patronat Konkursu „Łódzkie Mlekiem Płynące” objął: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Robert Telus, Wojewoda Łódzki Tomasz Bocheński oraz  Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

źródło: informacja prasowa