Ministerstwo oceni niedzielny zakaz handlu w czerwcu

Aktualności

Ministerstwo oceni niedzielny zakaz handlu w czerwcu

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się spotkanie dotyczące stosowania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zapowiedziano, że ocena funkcjonowania nowego prawa zostanie przedstawiona w czerwcu.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w MRPiPS, Pan Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy oraz przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy, Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, partnerów społecznych (organizacji związkowych i pracodawców) a także organizacji branży handlowej.

Spotkanie dotyczyło wątpliwości, które powstały na tle stosowania w praktyce niektórych regulacji ograniczających handel w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz wyjątków, w których to  ograniczenie nie obowiązuje.

Celem spotkania było także zapoznanie się z dotychczasowymi doświadczeniami związanymi ze stosowaniem przepisów ustawy po pierwszych tygodniach jej obowiązywania.

Obecnie jest przedwczesne dokonywanie oceny rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie, a wstępna ocena jest możliwa dopiero po kilku miesiącach funkcjonowania przepisów ustawy.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na czerwiec br., tak aby po dłuższym okresie obowiązywania ustawy można było omówić pojawiąjące się w tym czasie kwestie związane z jej stosowaniem. 

Kontynuowane będzie zamieszczanie na bieżąco na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy uzgodnionych przez MRPiPS oraz GIP wyjaśnień dotyczących najczęściej zgłaszanych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy. Te uzgodnione stanowiska będą uwzględniały także opinie i poglądy prezentowane przez partnerów społecznych i organizacje branży handlowej.

Źródło: mpips.gov.pl

Foto: Pixabay