Ministerstwo Finansów zapowiada ulgi podatkowe dla kupców z Marywilskiej 44

Aktualności

Ministerstwo Finansów zapowiada ulgi podatkowe dla kupców z Marywilskiej 44

20 maja 2024

Kupcy z Marywilskiej 44 nie będą pozostawieni sami sobie. Resort finansów ogłasza trzy formy wsparcia podatkowego i uruchamia specjalną infolinię. W związku z pożarem w hali handlowej redakcja “Poradnika Handlowca” wystosowała pismo do wojewody mazowieckiego, w którym zaoferowała wsparcie medialne dla akcji pomocowej.

Po pożarze, który 12 maja doszczętnie zniszczył warszawską halę handlową przy ulicy Marywilskiej, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała rozwiązania dla przedsiębiorców. Mają oni możliwość wnioskowania o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty.

Informacji w sprawie szczegółów tych rozwiązań mogą zasięgać na specjalnej infolinii pod numerem 22 460 59 30. 

Przedsiębiorcy mogą liczyć także na pomoc de minimis, czyli pomoc państwa udzielaną przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej.

Ministerstwo przewiduje więc trzy formy pomocy:

  • rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z),
  • umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M),
  • odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).

We wniosku należy opisać swoją sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi.

Resort zapewnia, że pod uwagę będzie brana przede wszystkim ocena zasadności udzielenia ulgi z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

“Przypominamy, że w przypadku ulg, które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu 3 ostatnich lat), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro” – zaznaczono w komunikacie.

Wnioski można składać poprzez stronę biznes.gov.pl lub konto w e-Urzędzie Skarbowym. Wszelkie pytania przedsiębiorcy mogą kierować do pracowników infolinii, ale też bezpośrednio do urzędu skarbowego – po uprzednim umówieniu wizyty. 

Treść pisma:

“W związku z informacjami o pożarze na Marywilskiej 44, który wybuchł w niedzielę, nasze wydawnictwo podjęło decyzję o zaoferowaniu wsparcia medialnego. Wierzymy, że nasze kanały informacyjne mogą pomóc w przepływie wszelkich wiadomości, a w rezultacie wesprzeć poszkodowanych kupców, których głównym lub jedynym źródłem utrzymania były dochody z działalności prowadzonej w hali centrum handlowego na Białołęce. Ze względu na tematykę, jaką zajmujemy się na co dzień, nie jest dla nas obojętna sytuacja kupców, którzy stracili wszystko, co zdobyli, odkąd przyjechali do Polski. Od ponad 30-lat „Poradnik Handlowca” porusza tematy związane z szeroko rozumianym handlem w Polsce, dlatego los poszkodowanych jest nam bardzo bliski”

źródło: Wyborcza
oprac.: red.
fot.: Państwowa Straż Pożarna (Facebook)

Przeczytaj także: Zjednoczmy się w pomocy dla handlowców, którzy stracili miejsce pracy