Memorandum ZPP ws. handlu przygranicznego z Białorusią

Aktualności

Memorandum ZPP ws. handlu przygranicznego z Białorusią

19 lutego 2019

  • #handel przygraniczny
  • #Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców sporządził memorandum ws. ruchu granicznego z Białorusią i Królewcem. Zwrócono w nim uwagę na zmiany w kwestii wydawania wiz, jakie wprowadzono od początku 2019 r. Nowe regulacje mogą mieć negatywny wpływ na kondycję sklepów zlokalizowanych przy granicy z Białorusią.

Pod koniec ubiegłego roku, bardzo duży niepokój wśród przedsiębiorców prowadzących działalność na wchodzie Polski, wywołały zapowiedzi zaprzestania wydawania przez polskiego konsula wiz typu C (tj. krótkoterminowych wiz Schengen) obywatelom Białorusi. Wiza tego rodzaju wydawana jest osobom planującym pobyt (na terytorium RP bądź w państwach Schengen łącznie) trwający maksymalnie 90 dni.

Według danych GUS, Białorusini zrobili w 2017 r. w Polsce zakupy za prawie 2,5 mld zł. Przeciętny Białorusin wydał w Polsce 625 zł, co czyni go drugim „najrozrzutniejszym” cudzoziemcem nierezydentem, zaraz po Ukraińcu. Statystyki, świadczące o tym, że napływ turystów z Białorusi stanowi istotny zastrzyk gotówki dla polskiej gospodarki, potwierdzają doniesienia z regionu. W wielu publikacjach podkreśla się, że np. białostocki handel rozwija się m.in. dzięki przybyszom z Białorusi, a działalność niektórych sklepów wręcz opiera się o zaopatrywanie turystów. Polscy handlarze działający przy granicy mogą rozwijać (a w niektórych przypadkach wręcz utrzymywać) swoje sklepy, podczas gdy konsumenci z Białorusi mogą swobodnie nabywać towary w atrakcyjnych dla nich cenach.

Do tej pory, by móc przyjechać do Polski na zakupy, obywatele Białorusi musieli – poza standardowymi dokumentami, których złożenie jest niezbędne do uzyskania wizy krótkoterminowej Schengen, takimi jak wypełniona ankieta wizowa, kolorowa fotografia, czy też dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pobyt – przedstawić jak najwięcej dokumentów Tax Free z polskich sklepów.

Od początku 2019 r., zmieniono listę dokumentów składanych w postępowaniu wizowym. Nie zlikwidowano możliwości wydawania wiz krótkoterminowych Schengen obywatelom Białorusi, jednak – w ramach nowej listy – nie wyróżniono zakupów, jako celu podróży. Tym samym, każdy Białorusin, który chce uzyskać tego typu wizę, powinien przedstawić dokument potwierdzający rezerwację hotelu albo pensjonatu, ewentualnie umowę najmu mieszkania lub inny dokument potwierdzający zakwaterowanie na terytorium RP. Jest to problematyczne o tyle, że Białorusini do tej pory, z reguły przyjeżdżali do Polski na jeden dzień, co jest oczywiste z punktu widzenia głównego celu ich podróży: przekraczali granicę, udawali się do interesujących ich sklepów, robili zakupy i tego samego dnia wracali do domów. W ramach nowego porządku wizowego, każdy Białorusin chcący przyjechać do Polski na zakupy, będzie musiał przedłożyć dokument potwierdzający zakwaterowanie w Polsce.

Foto: iStock.com