Marta Florczak w Zarządzie Lidl Polska

Ludzie

Marta Florczak w Zarządzie Lidl Polska

07 kwietnia 2021

Marta Florczak poprzednio pracowała jako Dyrektor Zasobów Ludzkich w Auchan. Od kwietnia 2021 jako Członek Zarządu Lidl Polska będzie odpowiadać za pion personalny.

– Lidl Polska zatrudnia blisko 24 tysiące pracowników. Wierzę, że siłą naszego zespołu jest jego różnorodność – każdy wnosi unikalną wartość opartą o własne doświadczenie i wykształcenie. Wspieranie różnorodności, w tym szczególnie wzmacnianie pozycji kobiet na rynku pracy oraz polityki równych szans Lidl Polska realizuje od wielu lat. Od 2019 r. organizujemy konkurs Lidl Fair Pay, którego celem jest promowanie równości płacowej wśród polskich przedsiębiorstw. Cieszę się z tego, że dołącza do nas ekspert z wieloletnim, unikalnym doświadczeniem, która odpowiadać będzie za pion personalny. Marcie życzę wielu kolejnych sukcesów i satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i  prywatnym! – mówi  Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska.

Marta Florczak ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi – zajmowała takie stanowiska jak: Dyrektor Zasobów Ludzkich w Centrum Naukowo-Badawczym w Wiedniu, Dyrektor Zasobów Ludzkich w Lafarge Cement we Francji, Dyrektor ds. Organizacji i Zarządzania zasobami ludzkimi w Lafarge w Polsce, Vice-president Cement ds. Sprzedaży B2B/B2C oraz Dyrektor Zasobów Ludzkich w Auchan. Od kwietnia 2021 jako członek zarządu Lidl Polska odpowiadać będzie za pion personalny.

Jest absolwentką Strategic Human Resources Management na Open Business School London. Uzyskała Diploma in Organisational Leadership w Said Business School Oxford University oraz ukończyła Advanced Management Program IESE Business School w Barcelonie.