Małgorzata Lis objęła funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Majątkiem w IMMO, spółce centralnej Grupy Muszkieterów

Ludzie

Małgorzata Lis objęła funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Majątkiem w IMMO, spółce centralnej Grupy Muszkieterów

13 lutego 2023

Wraz z początkiem lutego w spółce centralnej Grupy Muszkieterów IMMO Muszkieterowie Polska, która odpowiada za zarządzanie nieruchomościami oraz rozwój sieci punktów sprzedaży Intermarché i Bricomarché, stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Majątkiem objęła Małgorzata Lis.

Swoje doświadczenie w zakresie nieruchomości komercyjnych zdobywała w takich obszarach jak zarządzanie i administrowanie, ekspansja oraz obrót. Przez ostatnie 11 lat pracowała jako menadżer w wiodących krajowych spółkach z branży FMCG.

Wraz ze swoim zespołem będzie odpowiadać między innymi za prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości, zarządzanie obiektami najmowanymi pod działalność szyldów i podnajmowaniem przestrzeni handlowych innym podmiotom, jak również sprzedaż nieruchomości Grupy Muszkieterów.

– Grupa Muszkieterów posiada rozbudowane portfolio własnych nieruchomości i powierzchni najmowanych. Poza zarządzaniem, komercjalizacją i sprzedażą tych obiektów oraz gruntów, we współpracy z moim zespołem, a także innymi działami Grupy Muszkieterów, będziemy pracować także nad pozyskaniem finansowania dla nowych inwestycji – mówi Małgorzata Lis, Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem w IMMO Muszkieterowie Polska. – Do tej pory pracowałam przede wszystkim dla sektora FMCG, a zarządzanie obiektami pod branżę DIY traktuję jako nowe i ciekawe wyzwanie.

Lokalność i przedsiębiorczość są podstawowymi wartościami Grupy Muszkieterów, które są szczególnie bliskie Małgorzacie Lis.

– Dzięki komercjalizacji przestrzeni handlowych mamy możliwość podnosić jakość życia mieszkańców miejscowości, w których działają sklepy Intermarché i Bricomarché oraz wspierać rozwój lokalnych biznesów. Zwłaszcza dziś, gdy koszty utrzymania nieruchomości i prowadzenia biznesu nieustannie rosną, istotne jest efektywne  zarządzanie. Będziemy kontynuować działania mające na celu wspieranie właścicieli supermarketów Intermarché i Bricomarché, a także naszych podnajemców, w zakresie wdrażania rozwiązań obniżających chociażby zużycie energii – mówi.