Małe browary wystosowały pismo do Premiera RP

Producenci

Małe browary wystosowały pismo do Premiera RP

W związku z nasilającymi się w ostatnich tygodniach kontrolami celno-skarbowymi prowadzonymi w zakresie prawidłowości wyliczenia podatku akcyzowego w małych browarach, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych wystosował listu otwarty do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego.

Jak możemy przeczytać w liście: „Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym najmniejsze browary w Polsce. W znakomitej większości stanowimy firmy rodzinne lub przedsięwzięcia zapaleńców, którzy swoją pasję postanowili przenieść na profesjonalny poziom. Jesteśmy polskimi przedsiębiorcami, którzy bez dużego zaplecza kapitałowego podjęli się działania na wysoce konkurencyjnym, zdominowanym przez wielki międzynarodowy kapitał, rynku. Piwa przez nas oferowane to jakościowe produkty mające na celu pokazywanie najwyższych i wyjątkowych walorów smakowych i szerzenie odpowiedzialnej kultury piwa”.

I jak apelują: „Nie dość, że intensyfikacja działań kontrolnych następuje w najtrudniejszym dla małych browarów okresie kryzysu spowodowanego lockdownami, działania służb celno-skarbowych wyraźnie zmierzają w kierunku podważenia prawa do stosowania obniżonej stawki akcyzy w wielu małych browarach, co stoi w sprzeczności z wolą ustawodawcy unijnego w zakresie ulg w podatku akcyzowym dla małych browarów oraz nadrzędną intencją wsparcia małych browarów leżącą u podstaw tych przepisów”.

Browary rzemieślnicze domagają się niezwłocznego wstrzymania wszystkich kontroli skarbowo-celnych prowadzonych w małych browarach, zmierzających do zakwestionowania ich prawa do 50-procentowego zwolnienia z podatku akcyzowego. Też podjęcie konsultacji społecznych ze środowiskiem małych browarów w celu pilnego doprowadzenia do stosownego doprecyzowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w taki sposób by przepisy rozporządzenia jednoznacznie odzwierciedlały intencje ustawodawcy unijnego wyrażone w dyrektywie unijnej.