Lidl wspiera edukację

Detal/Hurt

Lidl wspiera edukację

13 lipca 2020

Lidl Polska od września obejmie patronat nad klasą o profilu technik logistyk w nowo wybudowanym Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Pod koniec czerwca została zawarta umowa, na mocy której sieć zobowiązała się również do wyposażenia pracowni logistycznej. Dzięki temu w bezpośrednim sąsiedztwie centrum dystrybucyjnego Lidl w Jankowicach firma będzie wspierać w edukacji młodzież, która w przyszłości może podjąć pracę w Lidl Polska.

Cieszę się, że szkoła zyskuje kolejnych partnerów, wspierających ideę nowoczesnego kształcenia zawodowego. Przyszli uczniowie Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia otrzymują tym samym gwarancję nauki na najwyższym poziomiepowiedział Tadeusz Czaja, wójt gminy.

W ostatnim czasie Lidl już uczestniczył w drzwiach otwartych, nawiązując kontakt z przyszłymi uczniami. Zainteresowanie nauką w klasie o profilu technik logistyk okazało się ogromne – wielu młodych ludzi z zainteresowaniem wysłuchiwało prezentacji o firmie i zadawało wiele pytań dotyczących praktyk czy pracy w Lidlu w przyszłości.

Powstanie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym to inicjatywa gminy oraz przedsiębiorców zrzeszonych w Tarnowskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców. Dzięki ich zaangażowaniu powstała nowoczesna szkoła z 18 salami lekcyjnymi, pracowniami zawodowymi, a także z salą sportową z widownią. Pierwsi uczniowie rozpoczną w niej naukę już we wrześniu 2020 roku.