Lidl Polska zrealizuje program „United Nations Global Compact”

Detal/Hurt

Lidl Polska zrealizuje program „United Nations Global Compact”

Lidl Polska, jako część Grupy Lidl, podpisał porozumienie w ramach inicjatywy ONZ – „Global Compact”, która od 2000 r. stanowi największą na świecie inicjatywę skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach przystąpienia do inicjatywy ONZ „Global Compact”, Lidl Polska zadeklarował realizację 10 podstawowych zasad programu z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Realizacja założeń programu jest możliwa m.in. dzięki współpracy z rządem, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi ONZ.

– Przystępując do „United Nations Global Compact”, potwierdzamy nasze długofalowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa stwarza korzystne ramy organizacyjne dla prowadzenia działalności biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, pod względem ekonomicznym, ekologocznym i społecznym – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.

Sieć Lidl Polska podkreśla, że respektowanie praw człowieka oraz ochrona środowiska naturalnego to elementarne zasady działalności i fundamenty strategii firmy – dotyczy to przede wszystkim zaopatrywania w towary. W swoich działaniach Lidl koncentruje się na realizacji społecznych i ekologicznych obowiązków wynikających z funkcjonowania sieci w całym łańcuchu wartości.

Lidl Polska stawia na transparentność. Z tego powodu o rezultatach i postępach wdrażanych działań firma informuje oraz będzie regularnie informować w raportach zrównoważonego rozwoju. Prowadzone przez Lidla analizy ryzyka umożliwiają dokonywanie oceny sytuacji na bieżąco. Pozwala to na dokładną identyfikację istniejących oraz potencjalnych zagrożeń w łańcuchu dostaw oraz na reakcję. Na tej podstawie, przy jednoczesnym uwzględnieniu dynamiki zmian warunków społecznych i ekologicznych związanych z zakupem towaru, Lidl stale rewiduje swoje działania oraz wprowadza uzasadnione optymalizacje

United Nations Global Compact

United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów.