Lidl Polska: respektowanie praw człowieka to dla nas priorytet

Detal/Hurt

Lidl Polska: respektowanie praw człowieka to dla nas priorytet

10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, jest to również rocznica podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Lidl Polska od lat podejmuje wiele działań w celu zapewniania godnych warunków każdemu – od łańcucha dostaw przez pracowników i ich rodziny. W tym celu Grupa Schwarz, której częścią jest Lidl, opracowała Kodeks Etyczny, a także przystąpiła do inicjatywy ONZ „Global Compact”, deklarując przy tym realizację 10 podstawowych zasad.

Sieć Lidl Polska jest świadoma, że zasady społecznej odpowiedzialności biznesu nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek dbania o przestrzeganie praw człowieka, nie tylko w ramach własnej działalności, ale także, poprzez relacje biznesowe z innymi podmiotami, w całym łańcuchu wartości. Firma od zawsze podkreśla, że dbałość o obszar społeczny to jeden z filarów działalności CSR sieci. Lidl wypracował szereg własnych standardów mających na celu respektowanie praw człowieka w całym łańcuchu dostaw. Odnoszą się one zarówno do dostawców, partnerów biznesowych, jak i pracowników.

Kodeks Etyczny

Grupa Schwarz, której częścią jest Lidl Polska, przykłada ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju w obszarze społecznym i ekologicznym w zakresie współpracy z partnerami biznesowymi, jak również w całym łańcuchu dostaw. Specjalnie w tym celu opracowano Kodeks Etyczny Grupy. Zakłada on m.in. zakaz dyskryminacji, uczciwe traktowanie i oferowanie równych płac, ponadto określa jasno maksymalne godziny pracy i zasady wynagrodzeń za nadgodziny. Sprecyzowane przez markę wymogi dotyczą nie tylko samej firmy, ale również partnerów biznesowych i lokalnych dostawców. Oprócz możliwości zgłaszania naruszeń, Lidl Polska prowadzi audyty w miejscach, co do których istnieje ryzyko naruszania podstawowych praw jednostki

źródło: informacja prasowa

Przeczytaj także: Polskie jabłka w Lidlu