Prawo

Łatwiej będzie założyć działalność gospodarczą

Resort sprawiedliwości przedstawił kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw. Projektodawca zapewnia, że czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej zostanie skrócony o 17 dni. Ministerstwo przewiduje wprowadzenie rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do KRS identyfikatora NIP i numeru REGON (w oparciu o dane przekazane z bazy KRS do CRP KEP i rejestru GUS) automatycznie – po dokonaniu wpisu do KRS. Nie będzie już konieczne wydanie przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie. Do ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zostanie wprowadzona zasada, zgodnie z którą większość podmiotów podlegających wpisowi do KRS i równocześnie wpisowi do ewidencji podatkowej – zwolniona zostanie z obowiązku odrębnego dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego.