KPO: 20% środków na wzmocnienie przetwórstwa rolno-spożywczego

Gospodarka

KPO: 20% środków na wzmocnienie przetwórstwa rolno-spożywczego

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) przewiduje, że na rolnictwo i obszary wiejskie przeznaczy 20% środków na wsparcie przemysłu rolno-spożywczego. Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował, że resort rolnictwa planuje wesprzeć przede wszystkim tzw. krótkie łańcuchy dostaw, które “uległy zachwianiu” w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Chodzi o pomoc w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, włączenie mikro- małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarkę o obiegu zamkniętym, wzmocnienie tych firm po pandemii koronawirusa i zwiększenie samowystarczalności w zakresie surowców białkowych do produkcji pasz, w tym pasz non-GMO. Według Bartosika planowane jest wspieranie inwestycji w zakresie tworzenia lub rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych na poziomie regionów lub na poziomie lokalnym, w tym pomoc w adaptacji budynków i wyposażenia tych centrów. Na finansowe wsparcie będą mogły również liczyć inwestycje MŚP sektora rolno-spożywczego w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony środowiska. Chodzi m.in. o zagospodarowanie odpadów żywnościowych powstających w procesie przetwarzania na cele przemysłu spożywczego i niespożywczego, a także o wsparcie inwestycji w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego poprawiających standardy w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Wsparciem objęte zostaną także zorganizowane formy rolników takie jak spółdzielnie oraz podmioty gospodarcze z udziałem samorządu terytorialnego, a w zakresie rynków hurtowych podmioty z udziałem skarbu państwa.

źródło: PAP, Świat Rolnika
oprac.: OT