KPMG: problemy dużych firm po zniesieniu limitu składek ZUS

Aktualności

KPMG: problemy dużych firm po zniesieniu limitu składek ZUS

KPMG opublikowało raport pt. „Zniesienie limitu składek ZUS z perspektywy firm działających w Polsce”. Wynika z niego, że konsekwencje wprowadzenia nowego prawa mogą okazać się kosztowne zwłaszcza dla największych firm.

Obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest limitowana i wynosi 133 290 zł – powyżej tej kwoty składki te nie są już opłacane. Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2019 r. ma zostać zniesiony limit w opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z badania wynika, że negatywna ocena konsekwencji likwidacji limitu składek ZUS jest tym większa, im wyższe są roczne przychody i liczba zatrudnionych pracowników w ankietowanych przedsiębiorstwach. Blisko 30 proc. ankietowanych firm zatrudniających powyżej 249 pracowników uważa, że zmiany będą zagrażały rentowności ich przedsiębiorstwa. Inne negatywne konsekwencje zniesienia limitu składek ZUS, to konieczność ograniczenia działalności w niektórych obszarach i zaburzenia płynności i konieczność finansowania z dodatkowych źródeł. 21 proc. firm o rocznych przychodach przekraczających 50 mln zł wskazuje, że zniesienie limitu może wpłynąć na konieczność redukcji etatów.

– Firmy o małych i średnich przychodach, w których wysokość płac jest relatywnie mniejsza, a wynagrodzenia z reguły nie przekraczają limitu, w dużo mniejszym stopniu obawiają się wprowadzanych zmian aniżeli ma to miejsce wśród firm z największymi przychodami, gdzie koszty płac są o wiele większe w związku z zatrudnianiem wysoko opłacanych specjalistów – powiedział Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Pomimo obaw ponad 90 proc. ankietowanych przedsiębiorstw nie planuje wprowadzać żadnych zmian w sposobie zatrudniania pracowników. Wśród firm, które planują takie zmiany, najczęściej wymienianymi alternatywnymi formami zatrudniania są: działalność gospodarcza, umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie i praca zdalna.

Wyniki badania KPMG wskazują, że spośród potencjalnych konsekwencji zniesienia limitu składek ZUS, przedsiębiorcy wymieniają najczęściej zagrożenie rentowności firmy i konieczność ograniczenia działalności w niektórych obszarach. Wraz ze wzrostem przychodów firm widoczna jest tendencja do prognozowania konieczności alokacji większych środków na płace kosztem działalności inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej.

Przeprowadzone wśród przedsiębiorców badanie pokazało trend związany z obawami firm, że likwidacja limitu składek ZUS może wpłynąć na osłabienie wizerunku Polski jako dobrego miejsca do inwestycji oraz odpływem wysoko wyspecjalizowanych pracowników za granicę. Z perspektywy aż 37 proc. badanych firm zmiany w przepisach mogą mieć negatywny wpływ na postrzeganie Polski jako atrakcyjnego kraju do inwestycji. Im większa firma, tym bardziej negatywne prognozy – wśród przedsiębiorstw o rocznych przychodach przekraczających 50 mln zł, aż 64 proc. respondentów przewiduje, że zniesienie limitu składek ZUS może mieć niekorzystny wpływ na wizerunek Polski.

– Zniesienie limitu podstawy składek ZUS, to w pewnym sensie kolejny „podatek” nakładany na najlepiej zarabiających podatników. Nie dziwi więc, że co trzecia badana firma obawia się odpływu specjalistów z Polski czy zmniejszenia atrakcyjności naszego kraju dla zagranicznych inwestorów – stwierdził Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Foto: Pixabay