Korekty po rabatach posprzedażowych (o czym warto pamiętać)

Prawo

Korekty po rabatach posprzedażowych (o czym warto pamiętać)

Sprzedawcy zachęcają konsumentów do nabywania większej ilości towarów poprzez oferowanie im najróżniejszych rabatów, w tym posprzedażowych. Nie mogą jednak zapomnieć, że po udzieleniu obniżki cen należy na bieżąco dokonywać korekty uzyskanych przychodów.

 Odwołując się do przypisów ustawy o CIT (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT), udzielanie rabatów posprzedażowych wiąże się ze zmianami w pierwotnie uzyskanych przychodach. Idąc za tym sprzedawca zwany podatnikiem, udzielając rabatu powinien poprawić dokumenty, wystawiając faktury korygujące. Uwaga ta dotyczy jedynie obniżek udzielanych po finalizacji zakupu – posprzedażowych. Pozostałe rabaty, oferowane nawet w chwili zawarcia sprzedaży, nie wiążą się ze zmniejszeniem zysku.

Korekty dokonujemy w przypadku, gdy wynika ona z pierwotnych zdarzeń – błędów dotyczących cen lub niezgodności w ilości towarów. Jednak sprostowanie przychodów dokonywane jest wstecz, w odniesieniu do miesiąca wykazującego przychód. Inaczej jest w przypadku, gdy korekta wynika ze sprzedaży rabatowanej lub zwrotu reklamacyjnego, fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżącą z datą jej wystawienia.

źródło: Rzeczpospolita