Korekta deklaracji z urzędu do kwoty 5 tys. zł

Prawo

Korekta deklaracji z urzędu do kwoty 5 tys. zł

26 grudnia 2014

Organ podatkowy będzie mógł dokonywać tzw. korekty z urzędu deklaracji podatkowych, jeśli zmiana wysokości zobowiązania nie przekracza sumy 5 tys. zł. Obecnie limit jest pięciokrotnie niższy i wynosi 1 tys. zł. Nowe przepisy powinny wejść w życie z początkiem 2015 r. Zgodnie z projektem, korekta z urzędu będzie mogła obejmować również kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia w podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku składania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej – korekta z urzędu będzie dostarczana także tą drogą. W projekcie przewidziano też nałożenie na organy podatkowe nowego obowiązku. Wraz z informacją o korekcie będzie musiało być zamieszczone pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu wobec dokonanej korekty.