Koniunktura w Polsce się poprawiła

Aktualności

Koniunktura w Polsce się poprawiła

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), który informuje z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w styczniu wzrósł o 1,5 pkt. w stosunku do grudnia 2017 r. To m.in. dzięki poprawie wydajności pracy oraz lepszej sytuacji finansowej firm – podało BIEC w komunikacie. Spośród 8 składowych wskaźnika WWK w styczniu br. cztery uległy poprawie w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca, dwie nie zmieniły się, zaś dwie uległy pogorszeniu. Według BIEC do wzrostu wskaźnika w największym stopniu przyczyniła się znacząca poprawa wydajności pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Kolejna składowa, która istotnie przyczyniła się do wzrostu wskaźnika, to oceny menedżerów nt. sytuacji finansowej w zarządzanych przez nich firmach.

Źródło: PAP

Fot.: Pixabay