Koniunktura w handlu na stabilnym poziomie

Aktualności

Koniunktura w handlu na stabilnym poziomie

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące koniunktury gospodarczej w kraju w maju 2018 r. Lepsze wskaźniki odnotowano w przypadku handlu hurtowego niż detalicznego.

Wartość wskaźnika klimatu koniunktury w handlu hurtowym ukształtowała się na poziomie 14,1. Natomiast w handlu detalicznym wskaźnik ten wyniósł 12,1.

Podano także dane dotyczące klimatu koniunktury w poszczególnych województwach. W połowie województw wzrósł on w handlu hurtowym. W handlu detalicznym natomiast wystąpiła stabilizacja – w siedmiu województwach nie odnotowano zmiany w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Foto: Pixabay