Koniunktura w handlu detalicznym w listopadzie br.

Aktualności

Koniunktura w handlu detalicznym w listopadzie br.

27 listopada 2019

  • #Gus
  • #handel detaliczny
  • #koniunktura w handlu

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,7% (w październiku odpowiednio 15,2% i 12,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Diagnozy i prognozy sprzedaży są pozytywne, lepsze od zgłaszanych na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Oceny sytuacji finansowej są mniej niekorzystne niż w październiku; przewidywania w tym zakresie są nieznacznie optymistyczne. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Dyrektorzy firm zapowiadają, że poziom zamówień towarów u dostawców – w związku z lepszymi prognozami sprzedaży – może się zwiększyć; oczekują też, że poziom zatrudnienia może nie zmienić się. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego przed miesiącem.

W listopadzie br. 7,7% przedsiębiorstw handlu detalicznego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (8,2% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (58% w listopadzie br., 57,4% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz zbyt dużą konkurencją na rynku (51,4% w listopadzie br., 57,3% przed rokiem). Najbardziej w ujęciu rocznym wzrosło znaczenie bariery niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej (z 24,7% do 31,4%), a spadło – uciążliwości wynikających ze zbyt dużej konkurencji na rynku i niedoboru pracowników (z 32,4% do 27,2%).

Foto: shutterstock.com