Koniunktura gospodarcza w listopadzie br.

Aktualności

Koniunktura gospodarcza w listopadzie br.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w listopadzie 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym w stosunku do notowanego w październiku 2019 r. oraz w listopadzie 2018 r. – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W listopadzie 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są nieco mniej korzystne niż sygnalizowano w październiku br. Przewidywania dotyczące sprzedaży wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona nie zmienić się. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania.

Foto: Pixabay