Koniunktura gospodarcza w grudniu br.

Aktualności

Koniunktura gospodarcza w grudniu br.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w grudniu 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym w stosunku do notowanego w listopadzie 2019 r. oraz w grudniu 2018 r.

W grudniu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są nieco bardziej korzystne niż sygnalizowano w listopadzie br. Przewidywania dotyczące sprzedaży wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona nie zmienić się. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za nadmierny.

Foto: Pixabay