Kongres Nowoczesnej Dystrybucji już niebawem

Wydarzenia

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji już niebawem

III Kongres Nowoczesnej Dystrybucji odbędzie się 24-25 listopada 2021 r. Wydarzenie jest platformą dialogu sektorów handlu, przetwórstwa i dystrybucji oraz przedstawicieli rządu i administracji państwowej. Tegoroczna edycja zostanie zrealizowana w formule hybrydowej, która połączy tradycyjne spotkanie w hotelu The Westin Warsaw z aktywnością na dedykowanej platformie online. „Poradnik Handlowca” objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Liderzy branży przeanalizują aktualne trendy i wyznaczą strategiczne kierunki rozwoju sektora handlu. W ramach bloku inauguracyjnego prelegenci skomentują aktualną sytuację w  handlu. Omówione zostaną komponenty biznesu w świecie gwałtownych zmian i  szybkich decyzji, m.in. handel 5.0, czyli nowy ekosystem handlowy w przekształconym otoczeniu legislacyjnym, sieci handlowe w  czasach pandemii i zachodzących zmian gospodarczych, inflacja i sytuacja gospodarcza w Polsce, wyzwania dotyczące współpracy w łańcuchu dostaw.

Następnie przeanalizowane zostaną nowe zachowania, potrzeby, marki i modele biznesowe w kontekście innowacyjności wyzwolonej w dobie pandemii. Kolejny panel przedstawi e-commerce jako lidera zmian. Blok tematyczny Customer Journey: Klient w centrum zainteresowania poświęcony zostanie preferencjom oraz zmianom zachowań zakupowych klientów. Eksperci omówią także trendy sprzedażowe 2022: strategie i narzędzia wsparcia sprzedaży i promocji. Drugi dzień Kongresu rozpocznie się od dyskusji na temat zielonej przyszłości sektora handlowego – wyzwań, dobrych praktyk i proekologicznego podejścia branży retail, m.in. w zakresie realizacji celów klimatycznych, zeroemisyjności czy edukacji konsumentów. Nie zabraknie również tematów dotyczących kanałów dystrybucji i logistyki oraz rynku pracy w polskim handlu.

Kongres skierowany jest do detalistów, hurtowników i dystrybutorów, zarządców i najemców centrów handlowych, koncernów FMCG oraz kadry zarządzającej firm technologicznych. Zakres tematyczny powinien także zainteresować dostawców rozwiązań technologicznych i usług dla retailu, osoby zajmujące się marketingiem w branży handlowej, przedstawicieli firm świadczących usługi finansowe, firm logistycznych i dystrybucyjnych. Wydarzenie stanowi również niepowtarzalną okazję do dialogu z przedstawicielami rządu i administracji państwowej oraz aktualizacji wiedzy nt. zmian systemowych.

Organizatorami Kongresu jest Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji, współorganizatorami zaś – Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz MMC Polska.

źródło: materiały organizatora