Konferencja Sił Sprzedaży Specjał

Aktualności

Konferencja Sił Sprzedaży Specjał

04 kwietnia 2019

  • #GK Specjał

Dwukrotny wzrost obrotu SPECJAŁ, rozwój własnych sieci franczyzowych z planem osiągnięcia 10 000 sklepów we własnych franczyzowych, czy zacieśnienie współpracy z producentami– oto cele handlowe Grupy Kapitałowej Specjał wyznaczone na lata 2019 – 2021. Okazją do ich zaprezentowania była Konferencja Sił Sprzedaży, która odbyła się 22 marca br. w Krakowie.

Ponad 350 handlowców GK Specjał  wzięło udział w Konferencji Sił Sprzedaży. W spotkaniu uczestniczyły siły sprzedaży z 16 oddziałów hurtowych Specjał oraz franczyz NASZ SKLEP, LIVIO oraz RABAT DETAL.

Impulsem do spotkania się w tak szerokim gronie było omówienie celów i priorytetów, do których dążyć będzie GK Specjał w najbliższych latach. Postawione cele zorientowane są na takie elementy jak: wzrost ilości oddziałów, poszerzenie oferty asortymentowej, lepsza współpraca z producentami, obsługa dużych sklepów oraz uatrakcyjnienie ceny dla ostatecznego odbiorcy. – Mamy wszelkie kompetencje: personalne, finansowe oraz zasoby materialne do realizacji postawionych celów – podkreśla prezes Grupy, Krzysztof Tokarz.

– Wysyłamy w rynek jasny przekaz. Jesteśmy pewni, że średnio 2 krotnie zwiększymy obroty, ale urosną z nami tylko  świadomymi rynku i realiów producenci, którzy wspólnie z nami chcą się rozwijać.  Szacowany dwukrotny wzrost obrotów jest możliwe dużo większy, ale jest on uzależniony również od sytuacji rynkowej – podkreśla viceprezes, dyrektor handlowy Specjał, Remigiusz Czernecki.

Jak zaznaczono podczas spotkania, potencjał GK Specjał w postaci ilości doświadczonych handlowców, czyli aż 350 osób, a w planie kolejne plany zwiększenia stanu osobowego w siłach sprzedaży o kolejne 150 osób pozwala firmie z optymizmem patrzeć w przyszłość. Szukamy ambitnych i doświadczonych ludzi. To właśnie pozwala firmie definiować kolejne plany dotyczące nowych otwarć czy przejęć. Podczas konferencji zaprezentowano również wyniki sprzedaży i ogłoszono ranking najlepszych handlowców. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie handlowej siły oraz zasobów Specjału, przy jednoczesnym podkreśleniu najbliższych planów i oczekiwań.