Konferencja PHUP Gniezno

Aktualności

Konferencja PHUP Gniezno

Dnia 12 kwietnia w budynku Collegium Europaeum w Gnieźnie odbyła się konferencja „Inwestycja w Firmę drogą do sukcesu”.

Konferencja podzielona była na dwie części, najpierw uczestnicy wzięli udział w prelekcji, a następnie w szkoleniach. Na wstępie Dyrektor Sieci „Sklep Polski” podsumował rok 2017. Ubiegły rok sieć zakończyła z liczbą 515 sklepów, z czego 120 w twardej franczyzie. Podpisano 103 nowe umowy, natomiast w 30 przypadkach zakończono współpracę. Liczba kontraktów z producentami wyniosła 126, natomiast z zewnętrznymi dostawcami 64. Sama hurtowania PHUP Gniezno zatrudnia ponad 600 osób. Zaprezentowano także film ukazujący innowacje jakie wprowadza „Sklep Polski”. Część podsumowującą zakończono przedstawieniem działań promocyjno-reklamowych.

Następnie rozpoczęto prelekcje. Wśród prelegentów znalazł się Redaktor Naczelny „Poradnika Handlowca” Rafał Boruc. Wygłosił on przemowę na temat inwestycji w człowieka, będącej podstawą funkcjonowania każdej firmy.