Konfederacja Lewiatan: rośnie stopa bezrobocia

Gospodarka

Konfederacja Lewiatan: rośnie stopa bezrobocia

05 lutego 2021

Część pracowników, szczególnie z branż takich jak gastronomia, hotelarstwo, turystyka, nie znajdzie w kolejnych miesiącach stałego zatrudnienia – ocenia Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan, komentując dane o wzroście bezrobocia. Według niej firmy ostrożnie będą zatrudniać na etat.

Jak podało w czwartek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2021 r. 6,5%; to o 0,3 pkt proc. więcej niż w grudniu ub.r. Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2021 r. wyniosła 1 089,6 tys. osób i – w porównaniu do stanu z końca 2020 roku – wzrosła o 43,2 tys. osób, czyli o 4,1%.

Ekspertka Konfederacji Lewiatan zwróciła uwagę na obserwowane od lat na rynku pracy zjawisko sezonowego wzrostu bezrobocia, będącego wynikiem zakończenia w ostatnim miesiącu ubiegłego roku umów terminowych oraz udziału osób bezrobotnych w działaniach aktywizacyjnych.

Według Moniki Fedorczuk, na tle danych z wcześniejszych miesięcy “raczej pewną niespodzianką było utrzymywanie stopy bezrobocia na poziomie 6,1% przez kolejne sześć miesięcy 2020 r.”.

“Jednym z czynników, które powstrzymywały wzrost bezrobocia było wprowadzenie zasiłku solidarnościowego wypłacanego przez ZUS dla osób, które utraciły pracę z powodu COVID-19 oraz przyjęcie innych rozwiązań finansowanych ze środków publicznych, których głównym celem było utrzymanie zatrudnienia” – oceniła.

Jej zdaniem, inaczej niż w ubiegłych latach część pracowników, szczególnie z branż takich jak gastronomia, hotelarstwo, turystyka, nie znajdzie w kolejnych miesiącach stałego zatrudnienia.

Konfederacja Lewiatan zwróciła uwagę, że wielu pracodawców wyraża obawy o przyszłość firm, a “dalsze zamrożenie części działalności gospodarczej i brak jasnego planu luzowania restrykcji w zależności od liczby zachorowań powodują dużą ostrożność w zatrudnieniu na stałe nowych pracowników”.

W opinii Fedorczuk należy się spodziewać wzrostu liczby umów cywilno-prawnych, które nie wiążą pracodawców i pracowników na stałe.

źródło: forsal.pl
oprac.: EW