Kondycja handlu hurtowego w listopadzie br.

Aktualności

Kondycja handlu hurtowego w listopadzie br.

27 listopada 2019

  • #handel hurtowy
  • #koniunktura w handlu

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,5 (analogicznie jak w październiku). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,2% (miesiąc wcześniej odpowiednio 14,5% i 11,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Utrzymują się korzystne oceny sprzedaży oraz negatywne diagnozy i prognozy sytuacji finansowej. Przewidywania dotyczące sprzedaży są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest ciągle uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z pogarszającymi się prognozami sprzedaży, oczekiwany jest dalszy spadek zamówień towarów u dostawców. Poziom zatrudnienia może się nieznacznie zmniejszyć. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego w październiku.

W listopadzie br. 8,4% przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (8% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (51,6% w listopadzie br., 48% w analogicznym miesiącu ub.r.), niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (48,7% w listopadzie br., 47,8% przed rokiem), zbyt dużą konkurencją na rynku (45,5% w listopadzie br., 47,3% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (42,5% w listopadzie br., 40,7% przed rokiem).

Foto: iStock.com