Koncentracja w branży mleczarskiej

Producenci

Koncentracja w branży mleczarskiej

05 czerwca 2020

  • #branża mleczarska
  • #Polmlek

Do UOKiK trafił wniosek dotyczący połączenia spółek Polmlek Raciąż, Zachodniopomorskie Mleko oraz Polmlek Mława.

Zamierzona koncentracja polega na połączeniu firm Polmlek Raciąż, Zachodniopomorskie Mleko oraz Zakład Mleczarski Polmlek Mława, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółek: Zachodniopomorskie Mleko i Zakład Mleczarski Polmlek Mława, na Polmlek Raciąż. Kapitał zakładowy spółki przejmującej ulegnie podwyższeniu poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną objęte przez wspólników spółek przejmowanych.

Przejmowane spółeki przeniosą swoje majątki w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami, na Polmlek Raciąż, rozwiązując Zachodniopomorskie Mleko i Zakład Mleczarski Polmlek Mława bez przeprowadzania ich likwidacji zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podmioty uczestniczące w koncentracji działają w sektorze mleczarskim, obejmującym głównie przetwórstwo mleka, produkcję serów i twarogów, masła, śmietany, mleka w proszku a także jogurtów. Polmlek Raciąż i Zakład Mleczarski Polmlek Mława są podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej Polmlek.

Foto: Pixabay