Kompania Piwowarska opublikowała raport zrównoważonego rozwoju za 2020 rok

Producenci

Kompania Piwowarska opublikowała raport zrównoważonego rozwoju za 2020 rok

Pomimo pandemii Kompania Piwowarska realizowała zaplanowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2020 r., jednocześnie udzielając wsparcia służbie zdrowia, branży gastronomicznej i lokalnym społecznościom reagując na ich potrzeby wynikające z pojawienia się Covid-19.

Od 2020 r. Kompania Piwowarska realizuje założenia nowej strategii – Lepsza Przyszłość 2030, w której po raz pierwszy strategie: biznesową i zrównoważonego rozwoju, połączono w integralną całość, a cele ekologiczne i społeczne są równorzędne z biznesowymi. Na Lepszą Przyszłość 2030 składają się 4 filary: Planeta, Ludzie, Portfolio i Profit. Działania w ramach dwóch pierwszych filarów strategii odnoszą się wprost do zrównoważonego rozwoju i stanowią kontrybucję firmy do celów Agendy 2030 ONZ. Na miarę czasów, Raport Kompanii Piwowarskiej koncentruje się przede wszystkim na działaniach na rzecz środowiska naturalnego i społeczności.

Wsparcie dla szpitali i partnerów biznesowych

– Wybuch pandemii Covid-19 był dla biznesu testem odpowiedzialności społecznej i zwinności biznesowej. Kompania Piwowarska błyskawicznie podjęła działania dostosowujące działalność firmy do warunków kryzysu tak, aby zachować ciągłość produkcji, jednocześnie zapewniając pracownikom maksymalne bezpieczeństwo. Pomimo nowych, niespodziewanych wyzwań, w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju zanotowaliśmy postępy w każdym strategicznym obszarze, koncentrując się zwłaszcza na tych, w których możemy wywrzeć znaczący wpływ wykorzystując naszą skalę, łańcuchy dostaw i partnerstwa – komentuje Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej.

Neutralność węglowa w browarach do 2030

W raporcie lider rynku piwowarskiego w Polsce informuje o planie osiągnięcia neutralności węglowej w swoich trzech browarach do końca bieżącej dekady poprzez zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację jej zużycia. W 2020 r. prawie 43% energii elektrycznej wykorzystywanej w browarach pochodziło z odnawialnych źródeł energii.

Każda kropla się liczy

Kolejną ambicją środowiskową Kompanii Piwowarskiej jest jeszcze większa oszczędność w zużyciu wody. Firma planuje zmniejszenie zużycia do 2 l wody na 1 l piwa i maksymalne wykorzystywanie wody z procesów produkcyjnych do celów technicznych: mycia urządzeń, czyszczenia pomieszczeń i chłodzenia maszyn.

Zamykanie obiegu

W odniesieniu do zadania 12.5. Agendy 2030 ONZ, tj. „istotnego obniżenia do 2030 r. poziomu wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne użycie”, Kompania Piwowarska prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności: 99,81% odpadów i produktów ubocznych powstających w procesie produkcji jest poddawanych odzyskowi, 46% produktów jest sprzedawanych w opakowaniach wielokrotnego użytku, a puszki na piwo w blisko 50% pochodzą z aluminium z recyklingu. Firma na ogromną skalę wykorzystuje szklane opakowania wielokrotnego użytku. Stosowanie butelek zwrotnych do piwa oznacza kilkukrotnie mniejszą emisję CO₂ w porównaniu do butelek jednorazowych, a jedna butelka zwrotna może zastąpić 20 bezzwrotnych.

Integracja i zdrowie

W czasie pandemii koronawirusa Kompania Piwowarska zorganizowała dla pracowników kompleksowy program pomocy, obejmujący zdrowie fizyczne i psychiczne w kontekście radzenia sobie w nowej sytuacji społecznej. Wdrożono m.in. infolinię psychologiczną oraz warsztaty z udziałem ekspertów na temat radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami i budowania odporności psychicznej.

– W 2020 roku stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom. Możemy śmiało powiedzieć, że temu wyzwaniu sprostaliśmy. Ten ciężki czas był również katalizatorem działań w zakresie budowania kultury zróżnicowanej i włączającej. Zależy nam również, żeby naszym pracownikom żyło się dobrze w pracy i poza nią – uzupełnia Wojciech Moliński, Wiceprezes ds. Personalnych Kompanii Piwowarskiej.

W ubiegłym roku w filantropijną pomoc zaangażowało się w firmie 1570 ochotników zorganizowanych w 54 zespoły, które dla Fundacji Szlachetna Paczka przygotowały 953 paczki o łącznej wartości 225 tys. zł. W kluczowych wskaźnikach efektywności Kompania Piwowarska podsumowuje: 61,5% pracowników przepracowało społecznie 2 tys. 910 godzin.

W ramach celu Agendy ONZ Dobre zdrowie i jakość życia, Kompania Piwowarska propaguje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu i odpowiedzialne zachowania. Firma opracowała bezpłatną aplikację Sprawdź promile, która pozwala oszacować poziom alkoholu we krwi. Firma rozwija też swoją ofertę piw bezalkoholowych jako odpowiedzialną alternatywę, stosuje samoregulację w komunikacji marketingowej, a konsumentom dostarcza rzetelnych informacji nt. alkoholu i jego wpływu na zdrowie i sytuacje społeczne.