Kompania Piwowarska nagrodzona tytułem Super Etyczna Firma

Producenci

Kompania Piwowarska nagrodzona tytułem Super Etyczna Firma

Kompania Piwowarska jako jedyna firma z branży spożywczej została uhonorowana tytułem „Super Etyczna Firma 2019” przyznanym przez dziennik „Puls Biznesu”. Tytułem tym wyróżniane są przedsiębiorstwa, które trzykrotnie z rzędu otrzymały tytuł Etycznej Firmy. Konkurs organizowany jest od 2014 r.

Kompania Piwowarska została doceniona za całokształt działań zgodnych z zasadami etycznego biznesu i najlepszych praktyk w rynku. Organizator patrzył na takie wartości, jak profesjonalizm, postępowanie zawsze zgodnie z prawem i normami etycznymi, odpowiedzialność społeczna i poszanowanie innych, budowanie dobrych relacji między pracownikami, satysfakcja klienta i zasady uczciwej konkurencji, innowacyjność, otwartość czy zaangażowanie się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy. Kompania Piwowarska przez ostatnie 3 lata pod rząd zdobywała tytuł „Etyczna Firma”, dlatego w tym roku firma otrzymała laur „Super Etyczna Firma 2019”.

– To szczególne wyróżnienie dla Kompanii Piwowarskiej, zwłaszcza, że w tym roku było o 20% więcej zgłoszeń. Nasze podejście opiera się na jasnych i czytelnych zasadach zarówno tych wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wierzymy, że etyka to m.in. pomoc innym. Dlatego dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na tych, którzy najmocniej odczuwają skutki pandemii i potrzebują naszego wsparcia np. sektor Horeca, służba zdrowia – powiedziała Iwona Jacaszek – Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej. – Dla nas bycie etycznym oznacza także dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i utrzymanie ciągłości biznesu. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby w tym trudnym dla wszystkich okresie zachować miejsca pracy oraz udzielić realnego wsparcia otoczeniu społecznemu i biznesowemu – dodała.

Standardy etyczne w Kompanii Piwowarskiej wyznaczają sposób postępowania w relacjach zewnętrznych, z partnerami, klientami oraz wewnętrznych – z pracownikami. Przy podejmowaniu każdej decyzji biznesowej firma kieruje się systemem wartości opisanym w Kodeksie Etyki. Kompania Piwowarska, która działa w dość specyficznej branży, aktywnie przeciwdziała nieodpowiedzialnej konsumpcji poprzez działania samoregulacyjne, pozaustawowe obostrzenia dotyczące reklamy piwa i znakowania opakowań oznaczeniami przestrzegającymi przed spożywaniem alkoholu przez kierowców, ciężarne kobiety i nieletnich. Również wewnątrz firmy etyczne działania i postępowanie są kluczowe. Takim przykładem jest Kodeks Etyki, z którym każdy nowy pracownik jest zapoznawany tak, aby wiedział jakich zachowań firma oczekuje. Poza Kodeksem Etyki, który dostarcza wskazówek do pracy zgodnej z zasadami uczciwości, sprawiedliwości, poszanowania praw innych, w Kompanii Piwowarskiej istnieje szereg innych dokumentów, nakreślających ramy postępowania etycznego. Są to m.in.: polityka antykorupcyjna, polityka przeciwdziałania przemocy, mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy, polityka informacji poufnych i czystego biurka, czy polityka zgłaszania naruszeń.

W szóstej edycji plebiscytu ze 130 zgłoszeń, 19 firm zostało docenionych, w tym 5 firm uhonorowano tytułem „Super Etyczna Firma”, 11 zdobyło laur „Etyczna Firma”, a 3 z nich otrzymały Wyróżnienie Etyczne. W tym gronie znalazły się firmy reprezentujące praktycznie cały przekrój branżowy – od dużych przedsiębiorstw przemysłowych, poprzez branżę finansową i ubezpieczeniową, reprezentantów branż technologicznych, po mniejsze podmioty, które nie mają jeszcze wdrożonych specjalnych etycznych procedur związanych np. z działaniami CSR czy etycznym zarządzaniem, ale spełniły kryteria organizatora.