Kolporter zwiększa zatrudnienie

Aktualności

Kolporter zwiększa zatrudnienie

08 lipca 2019

Od początku bieżącego roku Kolporter zatrudnił 47 nowych pracowników – głównie w oddziałach terenowych spółki. Nowe osoby w Kolporterze to najczęściej pracownicy Sekcji Obsługi Zwrotów, Sekcji Obsługi Dostaw i Działu Obsługi Klienta.

– Są to stanowiska związane z bieżącą obsługą dystrybucji prasy, czyli podstawowym obszarem naszej działalności biznesowej – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – W minionym roku znacząco poszerzyliśmy swój udział w rynku, a to oczywiście wiązało się z koniecznością zapewnienia odpowiedniej obsady osobowej. Wszyscy nowi pracownicy wdrażani są do pracy na danym stanowisku, ale także pokazujemy im całą specyfikę działalności firmy. W naszej branży to niezbędne – bez względu na zajmowane stanowisko pracownik musi znać cały system dystrybucyjny, rozumieć mechanizm jego funkcjonowania.

W 2018 r. zatrudnienie w Kolporterze zmniejszyło się z 666 pracowników na koniec 2017 r., do 625 na koniec ubiegłego. Było to związane m.in. ze zmianami organizacyjnymi w spółce – w 2017 r. Kolporter wydzielił ze swojej struktury i sprzedał Polskim ePłatnościom Departament Usług Elektronicznych. Część pracowników przeszła do nowej firmy.

– Zmiana struktury zatrudnienia była naturalną konsekwencją zmiany struktury spółki. Ale w 2018 r. zatrudniliśmy także 126 nowych pracowników i współpracowników. Prowadzimy oczywiście działania rekrutacyjne na konkretne stanowiska, jednak zgłaszają się również do nas osoby, które po prostu chcą pracować w Kolporterze – dodaje Dariusz Materek

Kolporter zatrudnia w całym kraju ponad 800 pracowników i współpracowników. Z firmą współpracuje również kilkuset ajentów, prowadzących saloniki prasowe.