Kolejna odsłona Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Aktualności

Kolejna odsłona Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Nowy Rok to początek kolejnego podprogramu w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W naszym kraju ponad 2 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, czyli dysponuje miesięcznie kwotą mniejszą niż 600 zł – codziennie stają przed wyborem czy kupić jedzenie, leki czy zapłacić rachunki. Paczki z żywnością są dla nich ogromnym wsparciem.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) to projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived). Aby skorzystać z pomocy POPŻ, osoba w trudnej sytuacji życiowej powinna zgłosić się do swojego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie otrzyma skierowanie do odbioru paczki z produktami spożywczymi lub do skorzystania z posiłku. Odbiorcami programu są  osoby starsze, chore, bezrobotne, bezdomne czy rodzice samotnie wychowujący dzieci, spełniające określone wymogi finansowe.

Dane GUS są bardzo niepokojące – w 2018 r. o ponad 400 tys. wzrosła liczba osób żyjących w głębokiej biedzie, a to przecież nie wszyscy potrzebujący. Osób w bardzo trudnej sytuacji jest znacznie więcej, bo mówimy również o osobach, które mają większe dochody niż minimum egzystencji, ale wciąż bardzo niskie (tzw. ubóstwo ustawowe to kwota 700 zł/miesiąc, a  relatywne – 810 zł).  Problem głodu i niedożywienia jest wciąż bardzo realny w Polsce, tym osobom trudno pozwolić sobie na pełnowartościowe posiłki, bo  często brakuje im pieniędzy na najbardziej podstawowe produkty.

– Ogromnie się cieszymy się, że jako Banki Żywności wspieramy potrzebujących i że z pomocą POPŻ docieramy aż do kilkuset tysięcy osób – mówi Dorota Jezierska, wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności i prezes Banku Żywności w Ciechanowie.

Właśnie rozpoczyna się kolejny etap POPŻ – Podprogram 2019, który trwa do lipca 2020 r. i w ramach którego 31 Banków Żywności w całej Polsce przekaże produkty (m.in. kaszę, makaron, ryż, mleko, ser, konserwy, olej, cukier) i posiłki ok. 800 tysiącom osób.

W poprzednim Podprogramie 2018 ze wsparcia POPŻ skorzystało 736 tysięcy osób, które otrzymały 3,8 mln paczek żywnościowych i ponad 1,2 mln posiłków. Banki Żywności zajmują się m.in. magazynowaniem i dystrybucją żywności dostarczanej przez producentów w ramach POPŻ – docierają do osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez ogromną sieć lokalnych organizacji partnerskich.

Ważnym elementem POPŻ są tzw. działania towarzyszące, czyli warsztaty o tematyce zdrowego żywienia, niemarnowania żywności czy z zakresu edukacji ekonomicznej.

W bieżącym Podprogramie Banki Żywności planują przeprowadzić 5000 warsztatów dla ok. 82 tysięcy osób. W trakcie zajęć uczestnicy pod okiem doświadczonych edukatorów poznają m.in. przepisy na zdrowe, smaczne, ale tanie i proste dania, które powinny stanowić bazę zdrowej, zbilansowanej diety. Uczą się także jak dbać o swój budżet domowy i rozsądnie gospodarować pieniędzmi. Spotkania edukacyjne mają także na celu uświadamiać beneficjentom programu wartość żywności i konsekwencje wynikające z jej marnowania – społeczne, ekonomiczne, a nawet ekologiczne.

Kolejny etap projektu, ostatni Podprogram 2020 rozpocznie się jesienią 2020 r. Szczegółowe informacje będą pojawiać się na stronach lokalnych Banków Żywności.

Źródło: Banki Żywności

Foto: Pixabay