Kolejna edycja Insieme Day

Aktualności

Kolejna edycja Insieme Day

07 czerwca 2019

Dnia 6 czerwca w Berlinie przedstawiciele mediów, sztuki oraz nauki z Europy, dyskutowali na temat, jak przyczynić się do lepszego systemu produkowania żywności. Organizatorem Insieme Day była Barilla, która wierzy, że konieczne jest propagowanie i promowanie wartości rodzinnych oraz zobowiązanie do dbania o społeczeństwo i o środowisko.

Barilla co roku organizuje debatę na tematy związane z ochroną środowiska. Insieme Day tym razem zorganizowany został w Berlinie, gdzie spotkali się eksperci z dziedziny polityki, ekologii oraz mediów. Była to doskonała okazja do dyskusji na wiele ważnych tematów takich jak m.in.: rola produkcji żywności dla środowiska, ograniczenie emisji CO2 oraz zmiana przyzwyczajeń i decyzji zakupowych pokolenia Y. Zgromadzeni prelegenci rozmawiali o tym, w jaki sposób można lepiej współpracować z zainteresowanymi stronami, ustalić, w jaki sposób poprawić możliwości branży (rolnictwa i producentów żywności) w zakresie ochrony środowiska.

Ważną rolę podczas Insieme Day miała firma Wasa należąca od 20 lat do rodziny Barilla. Ma ona jasno wytyczoną misję. W ramach strategii „Good for You, Good for the Planet” podejmuje szereg działań mających na celu ochronę środowiska.