Klimatu koniunktury w hurcie w styczniu br.

Aktualności

Klimatu koniunktury w hurcie w styczniu br.

24 stycznia 2020

  • #Gus
  • #handel hurtowy
  • #koniunktura w handlu

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4 (plus 0,3 w grudniu ub.r.). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 13,3% i 13,1%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż oceniana jest korzystnie, nieco lepiej niż w grudniu ub.r. Odpowiednie przewidywania oraz diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest ciągle uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Spadek zamówień towarów u dostawców może być mniejszy od oczekiwanego w grudniu ub.r. Poziom zatrudnienia może nie ulec zmianie. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą nadal rosnąć.

W styczniu br. 8,5% przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (7,1% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (52,5% w styczniu br., 46,4% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz kosztami zatrudnienia (50,5% w styczniu br., 49,1% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosło odczuwanie uciążliwości związanych z niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi, a także niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 36,4% do 42,4%).