Klimat w handlu hurtowym w październiku

Aktualności

Klimat w handlu hurtowym w październiku

25 października 2019

  • #handel hurtowy
  • #koniunktura w handlu

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,5 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,5% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,9% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16% i 10,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Utrzymują się korzystne diagnozy sprzedaży oraz pesymistyczne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są negatywne, gorsze od formułowanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest ciągle uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z pogarszającymi się prognozami sprzedaży, oczekiwany jest niewielki spadek zamówień towarów u dostawców. Poziom zatrudnienia może nie zmienić się. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć nieco szybciej niż zapowiadano w ubiegłym miesiącu.

W październiku br. 8,5% przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (7,9% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (51,8% w październiku br., 48,2% w analogicznym miesiącu ub.r.), niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (48,3% w październiku br., 45,7% przed rokiem), zbyt dużą konkurencją na rynku (45,9% w październiku br., 46,1% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (43,7% w październiku br., 41,1% przed rokiem).