Klimat koniunktury w handlu detalicznym w sierpniu br.

Aktualności

Klimat koniunktury w handlu detalicznym w sierpniu br.

23 sierpnia 2019

  • #Gus
  • #handel detaliczny

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,2% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,2% i 11,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Utrzymują się korzystne oceny sprzedaży – odpowiednie przewidywania są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w ostatnich dwóch miesiącach. Diagnozy sytuacji finansowej są pesymistyczne, zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu i lipcu. Prognozy w tym zakresie wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona nie zmienić się. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, zapowiadany jest niewielki wzrost zamówień towarów u dostawców, wobec spadku oczekiwanego w lipcu. Zatrudnienie może się nieznacznie zwiększyć, w stopniu zbliżonym do planowanego miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć nieco szybciej niż zapowiadano w lipcu.

W sierpniu br. 8,2% przedsiębiorstw handlu detalicznego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (7,8% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (57,3% w sierpniu br., 53,1% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz zbyt dużą konkurencją na rynku (51,5% w sierpniu br., 54,2% przed rokiem). Barierą, której znaczenie najbardziej wzrosło w skali roku są wysokie obciążenia na rzecz budżetu (z 38,2% do 44,3%).

Źródło: GUS

Foto: shutterstock.com