Kaufland wyznacza kolejne cele w walce ze zmianą klimatu

Detal/Hurt

Kaufland wyznacza kolejne cele w walce ze zmianą klimatu

Jednym z głównych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W sierpniu 2020 r. Grupa Schwarz przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi), definiując konkretny cel klimatyczny, który został właśnie oficjalnie zatwierdzony. Kaufland, jako jeden z podmiotów Grupy Schwarz, wspiera jego realizację, deklaruje kolejne działania i promuje asortyment neutralny dla klimatu.

Zgodnie z przyjętą strategią klimatyczną, opartą na metodologii SBTi, Kaufland w pierwszej kolejności dąży do unikania i ograniczania, a gdy nie jest to możliwe, do kompensowania emisji powstałych w całym łańcuchu dostaw. Firma zamierza do 2030 r. zredukować emisje uwarunkowane działalnością przedsiębiorstwa o 80% (w odniesieniu do 2019 r.). Kaufland zobowiązuje także swoich partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 80% emisji powstałych w wyniku wytworzenia produktów do wyznaczenia celów klimatycznych opracowanych zgodnie z kryteriami SBTi do 2026 r. Realizacja celów obejmuje wszystkie kraje, w których obecna jest sieć.

Kolejne cele w trosce o ochronę klimatu

Oprócz wcześniej zakomunikowanych założeń Kaufland planuje w 2022 r. wdrożyć zieloną energię we wszystkich swoich placówkach. Ponadto sieć dąży do tego, aby najpóźniej w 2025 r. osiągnąć neutralność klimatyczną*. Oznacza to, że emisje powstałe na skutek działalności przedsiębiorstwa, których nie można uniknąć lub zredukować, zostaną skompensowane poprzez realizację konkretnych projektów związanych z ochroną klimatu.

Zrównoważony asortyment

Ważnym obszarem działań sieci Kaufland jest rozwój zrównoważonego asortymentu, w tym oferowanie klientom produktów neutralnych dla klimatu. Należą do nich m.in. torby wielokrotnego użytku, które w 80% zostały wykonane z folii pochodzących ze sklepów Kaufland i nadają się do recyklingu. Emisje dwutlenku węgla związane z tym artykułem sieć kompensuje, wspierając projekt hydroenergetyczny „Nam Hong Hydropower” w Wietnamie, który obejmuje budowę dwóch elektrowni wodnych. Dzięki energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł emisja dwutlenku węgla zostanie znacząco zredukowana. Projekt ma zalety nie tylko dla środowiska, ale także dla lokalnej społeczności – przyczyni się m.in. do modernizacji dróg, stworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników w rejonie Moung La.

źródło: informacja prasowa

Przeczytaj także: Polski klient lubi ladę. Prezes Kaufland Polska pozytywnie o polskich konsumentach