Kaufland podpisał Kartę Różnorodności

Detal/Hurt

Kaufland podpisał Kartę Różnorodności

01 czerwca 2020

  • #Karta Różnorodności
  • #Kaufland

Sieć Kaufland dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Celem tej międzynarodowej inicjatywy, objętej patronatem Komisji Europejskiej, jest podejmowanie działań związanych z promowaniem różnorodności i równych szans w zatrudnieniu. Równe traktowanie oraz pełna szacunku, pozbawiona uprzedzeń i oparta na klarownych zasadach współpraca – to wartości, które wyznawane są w firmie Kaufland. W Polsce sieć zatrudnia ok. 16 000 pracowników, w tym osoby różnych narodowości, w różnym wieku i o różnym doświadczeniu.

Kaufland podejmuje działania promujące różnorodność i równe szanse wśród swoich pracowników. Przykładem tego jest specjalnie utworzone w firmie stanowisko eksperta ds. relacji pracowniczych, do którego zadań należy między innymi przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Z myślą o wzajemnym poszanowaniu w firmie obowiązuje także wewnętrzna polityka zapobiegania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy. Decyzje dotyczące zatrudnienia, dalszego rozwoju, a także wynagrodzenia pracowników podejmowane są zawsze w oparciu o obiektywne kryteria wyboru, takie jak doświadczenie zawodowe, wiedza fachowa czy kompetencje. Oferta benefitów, z których mogą korzystać pracownicy sieci, także została przygotowana z myślą o ich różnych potrzebach, stylach życia czy systemach wartości. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ponad połowę stanowisk kierowniczych w Kaufland pełnią kobiety.