Karolina Tarnawska z Grupy Żywiec Wiceprzewodniczącą „ASAP”

Aktualności

Karolina Tarnawska z Grupy Żywiec Wiceprzewodniczącą „ASAP”

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wybrało nowy Zarząd na kadencję 2020-2023. Nową Wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia została Karolina Tarnawska z Grupy Żywiec.

Przewodniczącym „ASAP” na kolejną kadencję został Jarosław Wańkowicz z Farm Frites Poland. Nową Wiceprzewodniczącą wybrano Karolinę Tarnawską z Grupy Żywiec, a pozostałymi Członkami Zarządu zostali: Adrian Chyła z PROCAM Polska (Sekretarz), Adam Kopyść z firmy Bayer (Skarbnik) oraz Jerzy Próchnicki, niezależny ekspert rolniczy.

Karolina Tarnawska w Grupie Żywiec pełni funkcję Dyrektora Zakupów, będąc odpowiedzialną za zakup produktów oraz towarów do produkcji całego asortymentu z oferty firmy, a także za optymalizację kosztów poprzez ciągłe doskonalenie procesów. Tarnawska jest również Członkiem Zarządu Grupy Żywiec.

– Każdy z członków Stowarzyszenia ma ważną rolę do spełnienia w rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Reprezentujemy różne branże, ale łączy nas wspólny cel, którym jest pomoc polskim rolnikom w rozwijaniu zrównoważonych praktyk i wspieranie takiego modelu rolnictwa w naszym kraju. Cieszę się, że mogę reprezentować Grupę Żywiec w Zarządzie „ASAP”, którego misja jest bardzo bliska misji naszej firmy. Wspólnie działania to realna pomoc dla agrobiznesu, społeczeństwa i środowiska – mówi Karolina Tarnawska, Wiceprzewodnicząca „ASAP”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” to niekomercyjna inicjatywa firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego, którego misją jest promowanie rolnictwa zrównoważonego w środowisku rolniczym, którą realizuje poprzez szereg działań edukacyjnych. Grupa Żywiec wspiera inicjatywę od początku jej istnienia będąc jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia.