Kampania „Diamant – Słodkie Łączy”

Kampanie

Kampania „Diamant – Słodkie Łączy”

Wiosną i przed Świętami wielkanocnymi Diamant planuje intensywne działania promocyjne, których celem jest przedstawienie gamy cukrów do pieczenia w nowych, atrakcyjnych opakowaniach. Kampania jest elementem nowej strategii komunikacyjnej – „Diamant – Słodkie Łączy”. Działania reklamowe opierać się będą w głównej mierze na digital marketingu. Planowane jest także wsparcie w miejscach sprzedaży w postaci atrakcyjnych standów produktowych oraz reklama w prasie handlowej.