Prezes K. Pakuła, Grupa Chorten dla “PH”: “Chorten IT odpowiada za wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych w firmie”

Wywiady

Prezes K. Pakuła, Grupa Chorten dla “PH”: “Chorten IT odpowiada za wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych w firmie”

19 czerwca 2023

Rozmowa z Krzysztofem Pakułą, Prezesem Zarządu, Grupa Chorten.

Grupa Chorten otrzymała w maju br. nagrodę Hermesa Handlowego. Co oznacza dla Państwa to wyróżnienie?

Hermes Handlowy jest dla nas niezmiernie ważną nagrodą, ponieważ „Poradnik Handlowca” bardzo rzetelnie analizuje wszystko to, co dzieje się aktualnie na rynku. Przez 30 lat swojej działalności miał nieoceniony wkład w rozwój polskiego handlu. Redakcja „Poradnika Handlowca” i jej redaktor naczelny Wiesław Generalczyk widzą zarówno działalność dużych sieci zagranicznych, jak i dostrzegają działania organizacji takich jak nasza i setek kupców, którzy walczą o przyszłość rodzinnych sklepów. Nagrodę dla Grupy Chorten – jedyną w kategorii sieć franczyzowa, traktujemy jako docenienie naszej pracy na rzecz konsolidacji polskiego handlu.

W ostatnich miesiącach powołaliście Państwo spółkę Chorten IT. Jaki jest jej cel? W jaki sposób działa?

Jej celem jest jeszcze szybszy rozwój technologiczny wszystkich spółek w grupie. Chorten IT odpowiada za wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych w firmie, rozwój aplikacji konsumenckiej, jak również stworzenie szeregu narzędzi do wygodnej i efektywnej współpracy między sklepami oraz kontrahentami. Chodzi nam przede wszystkim o implementację innowacji zarówno do samej firmy, jak i w sklepach partnerskich. Dzięki temu i licznym szkoleniom, planujemy jeszcze bardziej wzmacniać konkurencyjność naszych placówek i podnosić ich rentowność w niełatwym czasie. Mamy od tego specjalistów i chcemy, by ich potencjał przyczyniał się do rozwoju całej Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych Chorten.

Niedawno wręczyliście Państwo specjalne nagrody Menadżera Roku 2022. Do kogo trafia nagroda i jaka jest jej idea?

Co roku nagradzamy nasze najlepsze sklepy w całej Polsce – to nagroda dla ich właścicieli i całego zespołu. Nagrody Partner Roku, a będzie ich ponad 60 – przyznawać będziemy od czerwca do lipca, spotykając się bezpośrednio w sklepach. Natomiast co dwa lata doceniamy kierowników placówek założycieli Grupy Chorten tytułem Menadżer Roku 2022. To docenienie modelowej współpracy przy realizacji strategii handlowej i doświadczenia w zarządzaniu placówkami, które przekłada się na wdrażanie nowych rozwiązań w całej grupie. Kierownicy sklepów, które tworzą Grupę Chorten od początku, czyli od 2009 roku, wspierają nas w radach gazetowych, na ich przykładzie testujemy wszystkie wprowadzane innowacje. W tym roku nagrodziliśmy 17 takich osób.