Jubileusz 100-lecia Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku

Aktualności

Jubileusz 100-lecia Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku

W niedzielę, 8 grudnia br. odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia istnienia Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku. Wydarzenie zainaugurowała msza święta w Archikatedrze Oliwskiej. Następnie, w hotelu Mercure w Gdańsku odbyła się gala jubileuszowa.

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku jest samorządową organizacją społeczno-zawodową osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Wojewódzkie Zrzeszenie skupia w swojej organizacji kupców, gastronomików i usługodawców, tworzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe, gastronomiczne i usługowe.

Kupcy – członkowie Wojewódzkiego Zrzeszenia prowadzą także działalność w dużych obiektach handlowych przez siebie finansowanych. W ramach Zrzeszenia działają Biura Rejonowe w Gdańsku, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie i Władysławowie.

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku jest kontynuatorem Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu powołanego w dniu 27 listopada 1919 r. w Grudziądzu. Prezesem nowopowstałej organizacji zostaje Tadeusz Marchlewski.

Zorganizowano sekcje branżowe. Członkami założycielami Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu były Towarzystwa Kupców Samodzielnych z wielu miejscowości Pomorza (m. innymi Chojnice, Gniew, Czersk, Kartuzy, Kościerzyna, Nowe, Pelplin, Starogard Gdański, Tczew, Toruń, Tuchola).

Okres II Rzeczpospolitej w życiu stanu kupieckiego to wysiłek finansowy, jaki włożyło kupiectwo pomorskie w wykupienie sklepów z rąk niemieckich, inflacja, a następnie kryzys gospodarczy.

W pierwszych dniach wojny 1939 r. kupiectwo pomorskie poparło akcję wyżywienia i wyekwipowania armii polskiej. Kupiectwo zadania te podejmuje ze zwykłym dla siebie patriotyzmem i poczuciem obowiązku.

Zakończenie II wojny światowej to dla kupiectwa Pomorza powiązanie zaplecza gospodarczego z portami oraz obsadzenie placówek handlowych na terenach odzyskanych. Zjazd w dniu 2 września 1945 r. na Prezesa Związku Towarzystw Kupieckich powołuje Tadeusza Marchlewskiego.

W dniu 18 listopada 1945 roku w Bydgoszczy Zarząd podjął uchwałę o podziale związku, pierwszy – z siedzibą w Bydgoszczy dla województwa pomorskiego, drugi – dla województwa Gdańskiego z siedzibą w Gdyni.

Zjazd Kupiectwa województwa gdańskiego obradował w Gdyni w dniu 9 grudnia 1945 roku. Dzień ten przejdzie do historii jako powołanie Związku Zrzeszeń Kupieckich z siedzibą w Gdyni.

W latach 1945-1948 nastąpił rozwój prywatnego handlu i gastronomii, po roku 1948 administracyjnymi środkami likwidowano sieć prywatnego handlu i usług. 8 lipca 1951 r. w wyniku zmian organizacyjnych powołano Związek Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług województwa gdańskiego. Rok 1956 nieco sytuację poprawił, zaś lata 80-te przyniosły wzrost prywatnej sieci handlowej i gastronomicznej, któremu towarzyszyło gwałtowne kurczenie się sieci handlu uspołecznionego. Uchwała Prezydium Naczelnej Rady z dnia 12 listopada 1971 r. przekształciła Wojewódzki Związek Zrzeszeń w Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług. Przynależność do Organizacji w latach 1948-1989 była obowiązkowa. W okresie tym władze samorządowe Organizacji podejmowały szereg inicjatyw legislacyjnych i finansowo-podatkowych, realizowały inwestycje handlowe, prowadziły działalność oświatową, poradnictwo branżowe, prawne i podatkowe.