Jak często przeprowadzać szkolenia RODO dla pracowników?

Aktualności

Jak często przeprowadzać szkolenia RODO dla pracowników?

11 stycznia 2022

Od wprowadzenia RODO minęło już trzy lata, jednak wielu przedsiębiorców ma wątpliwości związane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jednym z takich zagadnień jest częstotliwość przeprowadzania szkoleń z RODO wśród pracowników. Kiedy należy organizować kursy z tego zakresu?

Obowiązek szkolenia z RODO

W przepisach RODO nie ma jednoznacznej informacji dotyczącej obowiązku przeprowadzania szkoleń z ochrony danych osobowych dla pracowników. W rozporządzeniu można jednak znaleźć sugestie, że tego typu kursy jednak powinny być organizowane. Przykładem może być artykuł 39. mówiący o obowiązkach Inspektora Ochrony Danych. Wśród nich wymienia się właśnie organizowanie szkoleń z RODO dla pracowników. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet podmioty niezobligowane do powołania funkcji IOD muszą tego typu kursy dla pracowników przeprowadzać, a obowiązek ten spoczywa wówczas na administratorze danych osobowych.

W jakich sytuacjach należy przeprowadzać szkolenie z RODO?

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych to obowiązek wynikający z przepisów zawartych w RODO. Tego typu kursy ponadto zwiększają bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych w firmie danych osobowych. Wycieki ważnych informacji bardzo często spowodowane są niezamierzonymi błędami pracowników, jak np. wyrzucanie dokumentacji zawierającej dane osobowe bez uprzedniego jej zniszczenia, wysyłanie masowej korespondencji do wielu odbiorców w kopii odkrytej czy też nieodpowiedzialne korzystanie z urządzeń mobilnych zawierających dane osobowe.

Przepisy nie określają jednoznacznie, jak często powinno być przeprowadzane szkolenie z RODO dla pracowników. Ministerstwo Cyfryzacji zaleca, aby odbywało się ono przynajmniej raz w roku. Odbycie tego typu kursu jest też konieczne w następujących sytuacjach:

  • rozpoczęcie pracy przez nowo zatrudnionego pracownika;
  • zmiana przepisów prawnych – dotyczy to nie tylko samego RODO, ale także zmian w przepisach branżowych stanowiących w wielu organizacjach podstawę do przetwarzania danych osobowych;
  • zmiana przepisów wewnętrznych w firmie;
  • zmiana struktury organizacyjnej firmy.

Szkolenia z RODO nie są obowiązkowe dla tych pracowników, którzy nie mają żadnej styczności z danymi osobowymi przetwarzanymi w danej firmie.

Jak efektywnie szkolić pracowników z RODO?

Szkolenia z RODO przygotowane przez PwC Store mogą mieć charakter stacjonarny, ale też przyjmują formę e-learningów, webinariów czy auto-szkoleń, w ramach których pracownicy dostają materiały do samodzielnej nauki. W dobie epidemii COVID-19 rozsądniej jest zdecydować się na szkolenie online. Może je przeprowadzić administrator lub Inspektor Ochrony Danych bądź też osoby z zewnątrz. Firmy zajmujące się organizacją tego typu kursów dbają nie tylko o dopracowanie szkoleń pod względem merytorycznym, ale też o przekazanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla odbiorców. Przedstawienie dobrych i złych praktyk z zakresu ochrony danych na praktycznych przykładach oraz przystępna forma szkolenia to pewność, że pracownicy łatwiej przyswoją wiedzę i będą stosować ją podczas wykonywania swoich obowiązków.

*artykuł zewnętrzny*