Prawo

Informowanie o cenach towarów i usług

22 stycznia 2014

Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku metkowania wszystkich przeznaczonych do sprzedaży towarów – wystarczy umieszczenie informacji o cenie np. na półce sklepowej. Aktualnie obowiązek oznaczania towarów i usług uderza przede wszystkim w małe firmy. Większe markety stosują bowiem systemy oznaczania kodami kreskowymi. Cena towaru będzie musiała być tak uwidoczniona, aby kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości i prawdziwości, czyli aby nie musiał zadawać sprzedawcy dodatkowych pytań. Nowe regulacje powinny wejść w życie w drugiej połowie 2014 r.