Informacja ZUS dla zleceniodawców niezatrudniających pracowników

Prawo

Informacja ZUS dla zleceniodawców niezatrudniających pracowników

15 lipca 2015

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż w przypadku płatników składek będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika, obowiązują dotychczasowe zasady, zgodnie z którymi płatnicy ci nie opłacają składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa-zlecenie, agencyjna lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia). Tym samym nieaktualny jest pkt 1 komunikatu ZUS z dnia 13 marca 2015 r. Przypomnijmy, że zgodnie z tym komunikatem, płatnicy składek będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika zobowiązani byli opłacać składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych.