Inflacja we wrześniu

Aktualności

Inflacja we wrześniu

15 października 2019

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy spadku cen usług – o 0,2% i utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). W porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 2,6% (w tym usług – o 4,8% i towarów – o 1,8%) ­– informuje Główny Urząd Statystyczny.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 6,8%) pod­wyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,51 p. proc.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2019 r. w stosunku do I–III kwartału 2018 r. wyniósł 102,1 (wzrost cen o 2,1%). Wskaźnik w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. wyniósł z kolei 100,3 (wzrost cen o 0,3%).

Foto: Pixabay