Inflacja w listopadzie br.

Aktualności

Inflacja w listopadzie br.

13 grudnia 2019

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6% (przy wzroście cen usług – o 5,3% i towarów – o 1,7%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (przy wzroście cen towarów – o 0,2% i utrzymujących się na tym samym poziomie cenach usług) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,4%), w zakresie mieszkania (o 0,1%), rekreacji i kultury (o 0,4%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc. i po 0,03 p. proc.

Foto: shutterstock.com