Inflacja w kwietniu 2019 r.

Aktualności

Inflacja w kwietniu 2019 r.

16 maja 2019

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 1,1%.  W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,2% – informuje GUS.

W kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 4,4%) oraz żywności (o 1,2%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,45 p. proc. i 0,28 p. proc. Niższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,1%) obniżyły z kolei ten wskaźnik o 0,01 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 3,6%) i w zakresie transportu (o 4,8%) pod­wyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 0,81 p. proc. i 0,49 p. proc.

Foto: Pixabay