Inflacja w górę dzięki żywności

Aktualności

Inflacja w górę dzięki żywności

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny zwiększyły się natomiast o 1,9%. Największy wpływ na zmianę indeksu miały ceny żywności.

We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,7%) oraz odzieży i obuwia (o 2,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,15 p. proc. i 0,12 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 7%) oraz żywności (o 2,3%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 0,60 p. proc., i 0,52 p. proc.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2018 r. w stosunku do I–III kwartału 2017 r. wyniósł 101,7 (wzrost cen o 1,7%).

Wskaźnik ogółem w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r. wyniósł 100, co oznacza, że ceny pozostały na takim samym poziomie.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r. wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5 %).

Źródło: GUS

Foto: Pixabay